Rubriky

Výroční členská schůze se koná v sobotu dne 25. ledna 2014 od 14.oo hodin v klubovně na střelnici s tímto programem:
1/ zahájení, přivítání členů a hostů a schválení programu jednání
2/ volba návrhové komise
3/ zpráva o činnosti za rok 2013
4/ zpráva o hospodaření
5/ zpráva revizní komise
6/ rozpočet na rok 2014
7/ návrh plánu činnosti na rok 2014
8/ diskuze, občerstvení
9/ návrh usnesení a závěr

Vezměte sebou peníze na členské příspěvky!!!!
Dne 8.5.2015 od 9,00 hod. do 12,00 hod.na střelnici výuka adeptů myslivosti ČMMJ Nymburk.
Střelnice je stálá venkovní určená pro sportovní a výcvikovou střelbu z krátkých zbraní, malorážek a brokovnic na pevný terč. Příslušné terče na kartonových, dřevěných či plastových podložkách umístěné na rámech při střelbě kratší se posouvají k palebné čáře, která se nachází pod přístřeškem. Střelbu na střelnici umožní ustanovení správci střelnice. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v plném rozsahu ve smyslu platných právních norem a provozního řádu střelnice.Zodpovídá za evidenci střelců v knize provozu, před zahájením střelby provede kontrolu technického stavu zbraní a střeliva a provede poučení střelců, případně ostatních účastněných osob a poučení zaznamená do knihy provozu a nechá střelcům podepsat.
Na střelnici lze používat malorážky ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem a olověnou střelou, malorážkové pistole nebo revolvery ráže .22 (5,6 mm) nebo 6 mm Flobert s okrajovým zápalem. Krátké ruční zbraně (pistole,revolvery) do ráže .45 se středovým zápalem se střelami olověnými nebo plášťovanými s olověným jádrem. Dále dlouhé i krátké perkusní zbraně a jejich repliky do ráže .50 při použití olověných sférických nebo ogiválních střel a v neposlední řadě brokové zbraně konstruované na náboje s hromadnou střelou v ráži 12,16,20,24,28 o maximální velikosti broku 3,5 mm.

Nově je dle provozního řádu možno provádět nastřelování loveckých kulovnic z nastřelovací stolice do max. ráže 9,3x74 R.

Zbraně používané ke střelbě musí být zaregistrovány, opatřeny platnou ověřovací značkou Českého zkušebního úřadu nebo uznávanou zahraniční zkušební značkou. Zbraně musí být v řádném technickém stavu zaručující bezpečnou střelbu a střílet jiným střelivem než výše uvedeným zejména výkonnějším je zakázáno. Střílet jinými zbraněmi než výše uvedenými zejména zbraněmi většího výkonu a zbraněmi kategorie A je rovněž zakázáno.

Na střelnici se provádí zkoušky žadatelů pro zbrojní průkaz ve spolupráci s PČR OŘ Kolín.

Teoretickou výuku žadatelů o zbrojní průkaz pro skupiny A,B,C,D a E v zacházení se zbraní včetně praktické střelby požadované dle zákona pro jednotlivé skupiny provádí správce střelnice Litera František ( tel. číslo 723092728). Se jmenovaným je možno dohodnout i střelbu osob, které nevlastní zbraně ani zbrojní průkaz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one